Apply now »

Konsultant lub Konsultantka w zespole Consultingu Biznesowego i Strategicznego

Location:  Warszawa
Other locations:  Anywhere in Country
Salary: Competitive
Date:  23 Feb 2024

Job description

Requisition ID:  1445924

Praca w zespole EY Business Consulting to unikalne połączenie rozwoju kompetencji konsultingowych z możliwością poznania specyfiki i złożoności wielu sektorów gospodarki, w tym w szczególności energetycznego, oil&gas i przemysłu ciężkiego (np. chemicznego i zbrojeniowego). Doradzając największym spółkom w Polsce i za granicą będziesz realnie uczestniczyć m.in. w budowaniu strategii, dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, projektach z obszaru ESG i sustainability, projektach restrukturyzacyjnych i transformacjach, czy międzynarodowych procesach M&A. Dzięki wsparciu dynamicznego i doświadczonego zespołu będziesz czerpać satysfakcję z efektów swojej pracy i ich docenienia przez naszych klientów.


Przykłady projektów:

 • opracowanie polityki klimatycznej dla dużej grupy kapitałowej z branży surowcowej,
 • opracowanie strategii dla podmiotu z sektora zbrojeniowego,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • opracowanie modelu operacyjnego dla grupy kapitałowej z sektora energetycznego,
 • analiza opcji strategicznych dla jednej z europejskich rafinerii,
 • kompleksowa analiza działalności spółki z branży chemicznej wraz z identyfikacją i kwantyfikacją inicjatyw restrukturyzacyjnych,
 • studium wykonalności transgranicznego gazociągu przesyłowego w Europie Południowej,
 • komercyjne due diligence dla izraelskiego rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
 • studium wykonalności budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów,
 • studium wykonalności budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru,
 • wsparcie wiodącej globalnej spółki z branży obronnej w zdefiniowaniu i wdrożeniu strategii wejścia na rynek polski.


 Twoje główne zadania:

 • aktywny udział w projektach strategicznych, restrukturyzacyjnych, transakcyjnych oraz operacyjnych jako jeden z wiodących członków zespołu projektowego;
 • strukturyzowanie wyzwań biznesowych stojących przed klientami – samodzielne poszukiwanie i proponowanie rozwiązań;
 • opracowywanie analiz rynkowych, raportów i rekomendacji w zakresie realizowanych projektów;
 • przygotowywanie analiz ilościowych – arkuszy kalkulacyjnych i modeli finansowych;
 • prowadzenie i aktywny udział w spotkaniach wewnętrznych (zespołu EY) oraz zewnętrznych (z klientami);
 • budowa wiedzy i kompetencji konsultingowych i branżowych;
 • możliwość zaangażowania się w inicjatywy wewnętrzne (np. proces rekrutacji, proces prowadzenia szkoleń dla mniej doświadczonych członków zespołu).


 Potrzebne umiejętności i doświadczenie:

 • 3-6 lat doświadczenia w pracy w konsultingu/doradztwie biznesowym, doradztwie transakcyjnym lub w realizacji projektów związanych z analizami rynkowymi, strategicznymi, poprawą efektywności operacyjnej/biznesowej, restrukturyzacją, transformacją przedsiębiorstw i inwestycjami infrastrukturalnymi;
 • bardzo dobre zdolności analityczne i interpersonalne;
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint i Word);
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów;
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów;
 • nastawienie na szukanie rozwiązań i ich samodzielne proponowanie;
 • docenimy doświadczenie związane z modelowaniem finansowym i oceną projektów inwestycyjnych, otwartość na realizację części projektów poza granicami kraju.

 

To oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów
 • Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online,
 • Go Fluent – platforma, która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie
 • EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu Tech MBA renomowanej uczelni Hult International Business School
 • Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY
 • Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania
 • EY Care&Wellness – wellbeingowy program befitowy

 

O EY Polska

 

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

 

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

 

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki”  - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku.  W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji.

 

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Apply now »